Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Bỏ qua Đăng nhậpBỏ qua Menu chính

Menu chính

Bỏ qua Thành viên online

Thành viên online

(5 phút gần đây nhất)
Không

Hồ sơ môn học điện tử

Các khóa học hiện có

 • Môn Lí luận và Công nghệ dạy học là môn học mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về quá trình dạy học, các vấn đề về phương pháp, công nghệ dạy học. Cụ thể, môn học cung cấp hệ thống các quan điểm, cách tiếp cận, học thuyết về dạy học, mô hình triển khai quá trình dạy học, các phương pháp, kỹ thuật triển khai dạy học hiệu quả (lập kế hoạch, thiết kế bài giảng, soạn giáo án, triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá v.v.), quan điểm về tích hợp công nghệ trong dạy học, một số ứng dụng cụ thể trong dạy học...
 • Môn học thay thế môn thi tốt nghiệp, dành cho sinh viên sư phạm các ngành: Sư phạm Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử. sinh viên sẽ có kiến thức nền tảng, hiện đại về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra-đánh giá trong môi trường dạy học trực tuyến ở trường phổ thông.
 • Khóa học này nghiên cứu về quan điểm về công nghệ dạy học và sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học Ngữ Văn
 • Đây là khóa học thử nghiệm của NCS Đỗ Đức Thông về Năng lực dạy học Toán cho GV phổ thông
 • Chương trình, phương pháp dạy học Toán học THPT là một môn học bắt buộc trong quy trình đào tạo giáo viên toán. Chương trình của môn học gồm 2 phần: Cơ sở khoa học của dạy học toán ở THPT và Thực hành dạy học toán ở THPT.
 • Phương tiện và công nghệ trong dạy học và nghiên cứu vật lý

 • Môn học nhằm xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Vật lý, con đường hình thành các kiến thức khái niệm vật lý, định luật vật lý, thuyết vật lý, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học Vật lý ở trường phổ thông.
 • Đây là khóa học về Phương pháp và công nghệ dạy học. Giảng viên Phạm Kim Chung

 • Chương trình, phương pháp dạy học Hóa học là một môn học bắt buộc trong quy trình đào tạo giáo viên Hóa. Môn học cung cấp cho sinh viên: Những nội dung cơ bản của môn Hóa học, phương pháp chung dạy học Hóa học ở THPT hiện nay.
 • 5

  Môn học cung cấp kiến thức và giúp học sinh nâng cao kỹ năng dạy học thực hành sinh học

 • Khóa học về Dạy học Sinh học bằng tiếng Anh ở trường phổ thông

 • Môn Chương trình, phương pháp giảng dạy Sinh học cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất của việc dạy học Sinh học trong nhà trường phổ thông. Nội dung quan trọng đầu tiên người học phải biết đó là các đặc trưng cơ bản của bộ môn Sinh học. Các đặc trưng này không chỉ quy định các nguyên tắc mà còn chi phối hệ thống phương pháp dạy học Sinh học.............
 • Chương trình, phương pháp dạy học Ngữ Văn là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, kết cấu chương trình Ngữ Văn THPT và các phương pháp dạy học một kiểu bài cụ thể.

 • Khóa học về thực hành các kĩ năng và phương pháp dạy học Lịch sử

 • Mục tiêu của môn học nhằm hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm Lịch sử. Nội dung môn học bao gồm: những vấn đề lý luận về môn PPDHLS ở trường THPT; con đường hình thành kiến thức lịch sử cho học sinh; hệ thống khái niệm và quy trình triển khai các phương pháp khác nhau trong dạy học lịch sử ở trường THPT; các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học; các biện pháp hướng dẫn học sinh phương pháp học môn Lịch sử; ............. • Lý luận dạy học là môn học cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang tính chất lý luận vừa mang tính thực hành. Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản, bản chất, quy luật và đặc điểm của dạy học. Ngoài ra môn học cung cấp cho sinh viên có những hiểu biết về những lý thuyết dạy học, những quan điểm dạy học khác nhau, sự phát triển của dạy học qua các thời kỳ lịch sử với sự chi phối chặt chẽ của điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội.....

 • Nắm vững (có thể trình bày, phân tích, lấy ví dụ được) những vấn đề chung và một số khái niệm cơ bản của giáo dục và giáo dục học, vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách người học, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về giáo dục.........

 • Kiến thức về: Qui luật hình thành và phát triển tâm lý của người học trong quá trình dạy học và giáo dục. Những phẩm chất và năng lực cần có của người giáo viên . Yếu tố cấu thành nên kỹ năng Giao tiếp sư phạm.......
 • Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong khoa, trường sư phạmlà một hoạt động cơ bản trong quá trình đào tạo người giáo viên của các khoa, trường Sư phạm. RLNVSPTX là giai đoạn đầu giúp sinh viên hình thành những kỹ năng cơ bản, luyện tập các công đoạn của quá trình dạy học và giáo dục, chuẩn bị những điều kiện cần thiết về tâm lý, về kỹ thuật sư phạm cho các đợt KTSP, TTSP. TTSP là bước kế tục, phát triển và hoàn chỉnh kết quả của RLNVSP. .............

 • clipboardHiểu một số vấn đề cơ bản về tổ chức - quản lí, quản lý giáo dục và quản lí nhà trường. Nêu được cơ cấu tổ chức và nội dung quản lí của một trường trung học phổ thông.Trình bày được và phân tích chức trách, nhiệm vụ của giáo viên trong tổ chức - quản lý nhà trường.....

 • Nắm vững(có thể trình bày, phân tích, lấy ví dụ đ­ược) những vấn đề chung và một số khái niệm cơ bản của giáo dục và giáo dục học, vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách người học, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về giáo dục.........
 •  “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm khoa Sư phạm-ĐH Quốc gia Hà Nội. Môn học được thiết kế với thời lượng 2 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản, bước đầu thực hiện các loại hình nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục như bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học, bài báo khoa học.......

 • Xin chào các bạn đến với module"Xây dựng sứ mệnh và quản lí chiến lược trong trường học!"

  Module này gồm 45 giờ tín chỉ cho học viên chương trình thạc sĩ quản lí, quản trị và lãnh đạo giáo dục. Toàn bộ module chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên (25 tín giờ chỉ) học viên sẽ học về vấn đề lập kế hoạch chiến lược và quản lí chiến lược; trong giai đoạn sau (20 giờ tín chỉ) học viên luyện tập phát triển kế hoạch chiến lược của trường mình. Trong giai đoạn đầu học viên làm các bài tập luyện tập xây dựng các thành tố của kế hoạch chiến lược như viễn cảnh, giá trị, sứ mạng, phân tích SWOT ... Sau từng phần đánh giá thực được sử dụng để giúp học viên đánh giá mức độ hiểu biết và các kĩ năng đã được hình thành nhằm xây dựng một kế hoạch chiến lược có hiệu quả. Học viên hiểu và biết các yêu cầu, các kĩ thuật quản lí quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược. Cuối module các học viên phải lập được kế hoạch chiến lược cho nhà trường của mình. Để tìm hiểu thêm về module xin mời nhấp chuột vào đây:

  http://daotaoquocte.edu.vn/elearning/hosomonhoc/file.php/19/Gioithieumonhoc/Decuongbaigiang_thangdanh_gia.doc

  Module này sẽ do các giảng viên

  1) PGS.TS.Đặng Bá Lãm và TS.Trần Thị Bích Liễu giảng dạy.

 • This module is about Management of Learning and Instruction.

  Lecturers: Prof. Ass. Vo Nguyen Du, MA. Tran Huu Hoan, Dr. Nguyen Chi Thanh, Dr. Nguyen Minh Tien

 • This Module belongs to the Master course in Educational Management and Leadership.
 • Giới thiệu lý thuyết trị liệu tâm lý gồm
  + Tìm hiểu vai trò định hướng của lý thuyết trị liệu trong can thiệp
  + Tìm hiểu các lý thuyết trị liệu tâm lý chính.
  + Tìm hiểu các nguyên tắc đạo đức quan trọng của trị liệu tâm lý

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 Hôm nay Thứ sáu, 19 Tháng một 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Thứ tư, 17 Tháng một 2018, 03:48 PM

Bài viết mới của các diễn đàn :

 • 18/01/2018, 13:01
  Đặng Minh Huyền TMT1001_7_17
Bỏ qua Tìm kiếm các diễn đàn

Tìm kiếm các diễn đàn


Tìm kiếm nâng caoHelp with Tìm kiếm nâng cao (new window)