Chọn Album ảnh:
Lễ trao bằng cử nhân QH-2004 HCQ

Ảnh sinh viên tốt nghiệp cử nhân

PGS.TS.CNK.Nguyễn Thị Mỹ Lộc trao bằng khen

TSKH.PGĐ ĐHQGHN trao bằng cho các cử nhân xuất sắc

PGS.TS.CNK.Nguyễn Thị Mỹ Lộc trao bằng cử nhân

Bảo vệ khóa luận của sinh viên QH-2004

Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp QH-2004

Hội đồng chấm tốt nghiệp cử nhân sư phạm QH-2004

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ QLGD K5

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Học viên K5 bảo vệ luận văn thạc sĩ QLGD

Lễ nhận bằng thạc sĩ QLGD khóa 4

Chủ động tìm tài liệu nghiên cứu

Giờ học của các học viên ngôn ngữ Anh K3

Các giảng viên & các học viên ngôn ngỡ Anh K4 trong giờ

Đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Anh

Đào tạo thạc sĩ quản lý HTTT

Đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục

Đào tạo cử nhân sư phạm

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành TL&THHN

Tổng số: 73 ảnh, 4 trang Trang:
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved